DANH SÁCH TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TRỖI QUẬN PHÚ NHUẬN

Địa Ốc Kim Quang tổng hợp list tòa nhà cho thuê văn phòng tại quận Phú Nhuận đường Nguyễn Văn Trỗi. Hotline 0946 395 665

82 lượt xem

 

1. VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN GREEN TOWER

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 16 USD/m2 chưa bao gồm VAT và ($4) PQL.

Diện tích cho thuê: 70m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2,...

Quy mô: 6 Tầng - 1 Trệt - 1 Lửng - 2 Hầm.
Green Tower

 

2. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN CENTRE POINT

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 24 USD/m2 chưa bao gồm VAT và PQL.

Diện tích cho thuê: 153m2 - 220m2 - 295m2 -  437m2 - 577m2.

Quy mô: 15 Tầng – 2 Hầm - 8 Thang Máy.
Centre Point

 

3. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN NAM SÔNG TIỀN TOWER

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 18 USD/m2 chưa VAT.

Diện tích cho thuê: 100m2 - 210m2 - 300m2.

Quy mô: 12 Tầng - 2 Hầm

Nam Sông Tiền Tower

 

4. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN VINALINES BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 16.4 USD/m2 chưa VAT.

Diện tích cho thuê: 50m2 - 100m2 - 220m2.

Quy mô: 9 Tầng - 1 Hầm.

Vinalines building

 

5. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN LUTACO TOWER

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 13 USD/m2 chưa VAT và PQL ($3)

Diện tích cho thuê: 55m2 - 140m2 - 195m2 - 250m2.

Quy mô: 10 Tầng - 2 Hầm.

Lutaco Tower

 

6. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN INTAN BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 16.5 USD/m2 chưa bao gồm VAT và PQL ($3.3)

Diện tích cho thuê: 111m2 - 129m2 - 204m2 - 315m2.

Quy mô: 14 Tầng - 2 Hầm.

Intan building

 

7. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN LONG HẢI BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 24.5 USD/m2 chưa VAT.

Diện tích cho thuê: 25m2 - 30m2 -100m2 - 200m2.

Quy mô: 22 Tầng - 2 Hầm.

Long Hải building

 

8. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN SAPHIRE TOWER

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi - Quận Phú Nhuận

Giá thuê: 50.000 USD/thángchưa bao gồm VAT và PQL

Diện tích cho thuê: 5000m2

Quy mô: 1 trệt – 1 lửng – 11 tầng – 2 thang máy

Saphire Tower

 

9. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN VI BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi - P.12 - Quận Phú Nhuận

Giá thuê: 14 USD/m2, chưa PQL (3$) và VAT

Diện tích cho thuê: 23m2 - 60m2 - 180m2

Quy mô: 8 Tầng – 1 Hầm

VI building

 

10. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN QUỐC HƯNG BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi - Quận Phú Nhuận

Giá thuê: 14.2 usd/m2 chưa có PQL và VAT.

Diện tích cho thuê: 60m2 - 130m2

Quy mô: 1 hầm - 1 trệt - 4 tầng

Quốc Hưng building

 

11. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN LA BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi - Quận Phú Nhuận

Giá thuê: 304 nghìn/m2 ~ 13 USD/m2 (chưa bao gồm VAT và PQL)

Diện tích cho thuê: 60m2 - 90m2 - 150m2

Quy mô: 6 tầng - 1 trệt - 1 hầm - 1 thang máy

LA building

 

12. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN KIÊN LONG BANK

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 16.2 USD/m2 chưa bao gồm VAT.

Diện tích cho thuê: 290m2 - 354m2 - 580m2.

Quy mô: 8 Tầng - 2 Hầm.

Kiên Long bank

 

13. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN K BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi - P.12 - Quận Phú Nhuận

Giá thuê: 14 USD/m2, chưa PQL (3$) và VAT

Diện tích cho thuê: 23m2 - 60m2 - 180m2

Quy mô: 8 Tầng – 1 Hầm

K building

 

14. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN VISSAI SAIGON

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 19 USD/m2 chưa bao gồm PQL và VAT.

Diện tích cho thuê: 175m2 - 300m2.

Quy mô: 13 Tầng - 2 Hầm.

Vissai Saigon

 

15. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN VIETSKY OFFICE BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Giá thuê: 257 nghìn/m2 ~ 11 USD/m2 chưa bao gồm PQL ($1) + VAT(10%)

Diện tích cho thuê: 40m2 - 85m2

Quy mô: 6 tầng - 1 hầm

Vietsky Office building

 

16. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN NGUYỄN VĂN TRỖI BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi - Quận Phú Nhuận

Giá thuê: 176 nghìn/m2 ~ 7,5 USD/m2 chưa bao gồm VAT và PQL

Diện tích cho thuê: 30m2 - 80m2

Quy mô: 1 trệt – 5 tầng

Nguyễn Văn Trỗi building

 

17. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN BAFFLES BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Giá thuê: 199 nghìn/m2 ~ 8.5 USD/m2chưa bao gồm VAT và PQL

Diện tích cho thuê: 5500m2

Quy mô: 2 hầm – 1 trệt – 1 lửng – 11 tầng

Baffles building

 

18. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN PQ OFFICE

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 12.5 USD/m2 chưa VAT.

Diện tích cho thuê: 45m2 - 65m2 - 90m2 - 130m2.

Quy mô: 5 Tầng - 1 Trệt.

PQ Office

 

19. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN FONTERRA BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi - Phường 8 - Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 16 USD/m2 đã bao gồm VAT và PQL.

Diện tích cho thuê: 100m2 - 150m2
Quy mô: 1 trệt – 6 tầng – 1 hầm – 1 thang máy, 1 lửng

Fonterra building

 

20. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN NVT OFFICE

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 13 USD/m2 chưa bao gồm VAT và PQL.

Diện tích cho thuê: 50m2 - 85m2 - 120m2.

Quy mô: 6 Tầng - 1 Hầm.

NVT Office

 

21. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG PHÚC HOUSE

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 17 usd/m2 chưa bao gồm VAT.

Diện tích cho thuê: 25m2 - 60m2 - 100m2

Quy mô: 6 Tầng - 1 Trệt.

Trường Phúc House

 

22. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN AGRIBANK BUILDING

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi - Quận Phú Nhuận

Giá thuê: 304 nghìn/m2 ~ 13 USD/m2 (chưa bao gồm VAT và PQL)

Diện tích cho thuê: 60m2 - 90m2 - 150m2

Quy mô: 1 trệt – 4 tầng

Agribank building

 

23. CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN MERIN SUITES

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận.

Giá thuê: 14 usd/m2 chưa bao gồm VAT.

Diện tích cho thuê: 52m2 - 85m2 - 90m2.

Quy mô: 12 Tầng - 1 Hầm.

Merin Suites

(Nguồn: https://chothuevanphonghcm.com/)

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn
Captcha
loader
Tin liên quan

Tư vấn thuê văn phòng

  • Lê Thùy Trâm

    0938 599 293

  • Trương Mỹ Linh

    0946 395 665

  • Khổng Thiên Duy

    0901 800 966

Fanpage Kim Quang