Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư ❤️

Để thuận tiện cho quý khách đang cần lập hợp đồng, hôm nay chúng tôi xin cập nhật mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư ❤️

6791 lượt xem

Mẫu hợp đồng thuê nhà chung cư - Nội dung chủ yếu trong hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư được quy định như sau:

văn phòng cho thuê qun 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***------

........, ngày….. tháng……năm 20…….

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ

Số: ......../HĐTN

Hôm nay, ngày ..…/…./....., tại số…………………………………Chúng tôi gồm các Bên:

Bên cho thuê (Bên A):

- Bà                 : ………………………………………………………………………………

- CMND           : ………………  cấp ngày …….………..  tại ………………………………

- Địa chỉ           : ……………………………………………………………………………...

- Điện thoại      : ………………………………………………………………………………

Bên thuê (Bên B): 

- Đại diện       : ……………………..…………..       Chức vụ: ………………………………..    

- Địa chỉ         : …………………………….……………………………………………………

- Điện thoại    : ………………………………….       Fax: …………………………………….

- Email           : ………………………….………      Website: …………………………………

- Mã số Thuế   : ..................................

Sau khi trao đổi, hai bên thỏa thuận, thống nhất ký kết Hợp đồng thuê căn hộ trên với các điều khoản chi tiết sau đây:

 

Điều 1: Các chi tiết về căn hộ và điều kiện cho thuê

1. Địa chỉ căn hộ: ………………………………………………………………….

2. Diện tích: ……………………………………………………………………….

3. Thời hạn thuê: …………… Từ  …/ …/20… đến  …/ …/20…

4. Giá thuê: …………………. VND/tháng(Bằng chữ:..........).

Giá thuê này không thay đổi trong 01 năm đầu tiên. Giá thuê nhà từ năm thứ hai được điều chỉnh (tăng/giảm) theo thỏa thuận của hai bên và theo giá cả thị trường nhưng không vượt quá 10% giá thuê nhà năm trước cho thuê văn phòng quận 1

Giá thuê trên không bao gồm các chi phí liên quan đến việc sử dụng điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, internet, các loại thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động văn phòng và các chi phí sinh hoạt khác theo quy định của tòa nhà - văn phòng cho thuê quận 1

 

Điều 2: Tiền đặt cọc

Bên B ký cược một khoản tiền là ………………… VND(Bằng chữ:..............). Khi kết thúc hợp đồng, khoản tiền này sẽ được bên A hoàn trả cho bên B sau khi đã trừ các khoản mà bên A trả thay cho bên B các dịch vụ mà bên B đã sử dụng mà chưa kịp thanh toán hoặc các chi phí sửa chữa hỏng hóc, bồi thường (nếu có) - cho thuê văn phòng

Điều 3:

Phương thức thanh toán

Lần đầu tiên: Bên B sẽ thanh toán cho bên A số tiền là ……………....... (bằng chữ: .……….. ……………………………) bao gồm 06 tháng tiền nhà và tiền đặt cọc thuê căn hộ - văn phòng cho thuê

Những lần thanh toán tiếp theo thực hiện định kỳ 06 tháng/lần. Bên B sẽ thanh toán cho Bên A vào thời điểm trước khi bắt đầu kỳ thuê nhà tiếp theo 07 ngày - cho thuê nguyên tòa nhà

Thanh toán bằng chuyển khoản.

Tên chủ tài khoản thụ hưởng:………………………………………………………….

Số tài khoản:……………………………………………………………………………

Mở tại: ………………………………………………………………………………....

Điều 4: Quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên

Bên A

1. Bảo đảm quyền sử dụng căn hộ cho thuê một cách trọn vẹn, riêng rẽ, ổn định trong suốt thời gian hợp đồng.

2. Bảo đảm căn hộ cho thuê thuộc sở hữu hợp pháp của Bên A nếu sai chịu mọi tổn thất phát sinh.

3. Bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B 03 bộ hồ sơ (bản sao công chứng) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp (Quyết định bàn giao nhà của chủ đầu tư hoặc sổ đỏ); Chứng minh thư nhân dân; Sổ hộ khẩu để Bên B kê khai thuế thu nhập cá nhân tư hoạt động cho thuê nhà. Chi phí kê khai thuế và mức thuế phải nộp do Bên B thanh toán theo quy định của nhà nước tại thời điểm kê khai.

4. Cùng với bên B đề nghị sửa chữa những hỏng hóc thuộc về lỗi của người xây dựng với Ban Quản lý dự án (nếu có).

 

Bên B:

1. Có quyền sử dụng và chịu mọi trách nhiệm về căn hộ kể từ khi ký kết hợp đồng và được bên A bàn giao chìa khóa.

2. Sử dụng diện tích đã thuê đúng mục đích và không được cho thuê lại toàn bộ hoặc một phần căn hộ hay sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về an ninh và phòng cháy chữa cháy, không được sử dụng các chất và vật liệu dễ gây cháy nổ, không được làm các công việc dễ gây cháy nổ hoặc các nguy cơ khác ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. Bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước thải, rác thải và tiếng ồn tại khu vực thuê. Chịu trách nhiệm về hoạt động của mình tại địa điểm thuê.

4. Thanh toán tiền điện, tiền điện thoại, tiền nước, tiền gas, truyền hình cáp, kết nối Internet, phí dịch vụ, phí gửi xe, phí vệ sinh an ninh chung... hàng tháng trực tiếp theo thông báo của điện lực, bưu điện và công ty kinh doanh nước sạch và với BQL tòa nhà. Khi kết thúc hợp đồng phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền nợ cho các cơ quan chức năng.

5. Trong thời gian thuê nếu bên B gây ra hỏng hóc hay tổn hại liên quan đến căn hộ thì bên B phải chịu mọi chi phí sửa chữa cho những hỏng hóc đó. Khi hết hạn hợp đồng thuê nhà hoặc khi kết thúc hợp đồng trước thời hạn, phải bàn giao nguyên trạng tại thời điểm bàn giao và chịu trách nhiệm bồi thường các trang thiết bị hư hỏng do lỗi của bên B gây ra.

6. Trong  thời gian thuê, bên B không được thay đổi kết cấu căn hộ nếu không được sự đồng ý của Bên A. Ngay tại thời điểm thuê Bên A đồng ý cho bên B sửa đổi và cải tạo một phần diện tích sử dụng tại phòng ngủ số 3, chi phí phát sinh do bên B thanh toán. Được lắp thêm các đồ dùng cho sinh hoạt như điều hòa, tủ bếp, bóng điện, rèm, vị trí lắp đặt và công suất thiết bị phải phù hợp với thiết kế tòa nhà và phải thống nhất trước với Bên A, được sự nhất trí của bên A.

 

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng này chấm dứt khi hết thời hạn. Trong vòng 1 năm đầu tiên hai bên không được phá vỡ hợp đồng nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thưởng tổn thất 06 tháng tiền nhà. Sang năm thứ 2, bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia bằng văn bản trong vòng 03 tháng nếu không thông báo đủ trong thời gian trên thì phải bồi hoàn 03 tháng tiền thuê nhà.

2. Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn trong trường hợp căn nhà của bên A bị hư hỏng nặng do những nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của bên A (chiến tranh, hỏa hoạn, động đất…) dẫn đến bên B không thể tiếp tục ở được.

3. Nếu một trong hai bên (Bên A hoặc Bên B) vi phạm các điều khoản đã ký kết thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau khi thông báo lí do cho bên vi phạm biết.  Bên A có trách nhiệm hoàn trả cho Bên B số tiền thuê nhà đã trả trước sau khi trừ đi khoản tiền chi trả cho khoảng thời gian thực thuê của bên B.

 

Điều 6: Điều khoản chung

1. Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng một cách đầy đủ và nghiêm túc. Trong trường hợp có tranh chấp thì hai bên sẽ cùng thiện chí tiến hành thương thảo, nếu không tìm được giải pháp, hai bên thống nhất sẽ tuân theo phán xét của cơ quan Toà án tại Việt Nam.

2. Mọi sửa đổi và bổ sung vào hợp đồng này đều phải được hai bên thoả thuận và tiến hành bằng văn bản.

3. Hết hạn hợp đồng, hai bên có thể thoả thuận ký gia hạn hoặc ký hợp đồng mới.

4. Hết hạn hợp đồng, nếu hai bên không có thoả thuận khác, hợp đồng mặc nhiên thanh lý.

5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản có giá trị như nhau.

 

BÊN THUÊ

BÊN CHO THUÊ


 

Văn phòng cho thuê Kim Quang Office - Nguồn Tổng Hợp

Giới thiệu Kim Quang

Tuyển dụng

Liên hệ


Văn phòng cho thuê Kim Quang Office

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn
Captcha
loader
Tin liên quan

Tư Vấn Văn Phòng

  • Võ Thị Nhàn

    0946 395 665

  • Khổng Thiên Duy

    0901 800 966