• VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA

    VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA

    Chiều ngày 14/12, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã công bố lệnh của Chủ tịch nước số 24/2012/L-CTN ngày 3-12-2012 về việc công bố Luật dự trữ quốc gia, đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20-11-2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

    4944 lượt xemChi tiết